Ακατάλληλη χρήση των όρων «Μακεδονία» και «Βόρεια Κύπρος» από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή