Απάντηση του Επιτρόπου Έτινγκερ στη Μαρία Σπυράκη για την δυνατότητα του ΕΣΡ να επικυρώσει αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών