Απλοποίηση των διαδικασιών για έργα ενεργειακών υποδομών προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.