Αποκατάσταση των παραγωγών που επλήγησαν από τις πλημμύρες στις Σέρρες