ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣ την π.Γ.Δ.Μ.