Δήλωση για την καταψήφιση της Έκθεσης για την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο