Διευκόλυνση πρόσβασης της Ελλάδος στο σχέδιο Γιούνκερ 13 τροπολογίες της Μαρίας Σπυράκη στον κανονισμό λειτουργίας του Σχεδίου Γιούνκερ .