Διοργάνωσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες τη συζήτηση με θέμα «The role of gas in the energy transition»