Εισηγήτρια του ΕΛΚ για τη Γαλάζια Οικονομία η Μαρία Σπυράκη - Να εστιάσει κάθε Κράτος Μέλος σε στοχευμένες προτεραιότητες, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρηματοδότησης