Επίτροπος Ανταγωνισμού σε Μ. Σπυράκη: “Στενή παρακολούθηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία και η εφαρμογή των κανόνων”.Απάντηση σε ερώτηση για τον διορισμό ως αντιπρόεδρου , συνεργάτιδας του κ. Παππά