Επίτροπος Ε.Μπιενκόφσκα σε Μ.Σπυράκη: Η δημοσίευση κρατικών προκηρύξεων στον Περιφερειακό Τύπο βρίσκεται στη διακριτική ευχέρεια των ελληνικών αρχών