Ευρωπαϊκή απάντηση για το προσφυγικό ζητά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καλώντας τα κράτη μέλη να θέτουν επιτεύξιμους στόχους αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα