«Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την καθαρή ενέργεια: Ευκαιρία για ανάπτυξη και δουλειές» | Ημερίδα που συνδιοργάνωσα με τη Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη Θεσσαλόνικη