Η Μαρία Σπυράκη εισηγήτρια του Ε.Λ.Κ για τη “γαλάζια ανάπτυξη”