Η παρουσίαση μου για τα ευρωπαϊκά πρότυπα στο Export SummitV στη Θεσσαλονίκη