«Η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να χάνει κοινοτικούς πόρους»