Ανοιχτή συζήτηση για νέες δουλειές από την καθαρή ενέργεια