Θεσσαλονίκη: Ομιλία μου στην Επιμορφωτική ημερίδα «καθηγητών- πρέσβεων του ΕΚ» (Senior EP Ambassadors)