ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΩΣ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΝΔ