Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων με χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά Ταμεία και το ταμείο Αλληλεγγύης.