ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΘ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ