Κοινή δήλωση Θ. Φορτσάκη-Μ. Σπυράκη για την επιβολή ΦΠΑ 23% στην ιδιωτική εκπαίδευση