Κρέτσου προς Σπυράκη: «Να χρησιμοποιήσετε στην Ελλάδα την πρωτοβουλία για χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για 100% ευρωπαϊκά κονδύλια»