Μ.Σπυράκη προς Κομισιόν: Με ποια κριτήρια εξαιρέθηκαν από τη λίστα των προϊόντων Π.Ο.Π. η φέτα και οι ελιές καλαμών;