Μ. Σπυράκη: “Αποκλειστική ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης η αξιοποίηση της ευκαιρίας που μας δίνει η ΕΕ”