Μ. ΣΠΥΡΑΚΗ προς ΕΕ: Πως θα συνεχιστεί η ομαλή χρηματοδότηση των έργων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 παράλληλα με τον έλεγχο για ύπαρξη καρτέλ στις κατασκευές;