Μ.ΣΠΥΡΑΚΗ ΣΕ ΕΠΙΤΡΟΠΟ Κ.ΚΡΕΤΣΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ: «ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -ΜΑΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ»