Μαρία Σπυράκη: «Να απορροφήσουμε και το τελευταίο ευρώ για το προσφυγικό. Να αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για βιώσιμες θέσεις εργασίας»