Μαρία Σπυράκη την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: « Περικοπή κονδυλίων για κράτη-μέλη που δεν δέχονται πρόσφυγες. ‘Αμεση δράση του ΝΑΤΟ με βάση τα συμφωνηθέντα»