Μαρία Σπυράκη:Στο επόμενο ΕΣΠΑ 2020-2027 να έχουμε έναν απλό κανονισμό διευκολύνοντας τις ΜμΕ για πρόσβαση στη ρευστότητα