Με εκπροσώπους της βιομηχανίας πλαστικών συσκευασιών και την υποστήριξη του The Parliament Magazine διοργανώσαμε πρόγευμα εργασίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες