Νέα Δημοκρατία | Ενημέρωση των Πολιτικών Συντακτών | 4/2/2019