Να αντιμετωπιστεί ισότιμα ο ευρωπαϊκός με τον εισαγόμενο χάλυβα ώστε να διατηρηθούν στην Ελλάδα οι θέσεις εργασίας στη χαλυβουργία