Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί την επίσημη ονομασία της FYROM