Ομιλία μου στην Lycée Franco-Hellénique Eugène Delacroix, Ελληνογαλλική σχολή για την Ελευθερία του Τύπου και τα ανθρώπινα δικαιώματα