Ομιλία μου στην ημερίδα με θέμα “ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΙΡΑΝ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΥΤΗΣ” του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων