“Πως μπορεί η Θεσσαλονίκη να προσελκύσει επενδύσεις”.Ομιλία μου στο 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης