Ομιλία μου στο Επιμελητήριο Πιερίας, για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.