Ομιλία μου στο Σπλίτ της Κροατίας για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από το Σχέδιο Juncker, αλλά και για τις δυνατότητες συνδυασμού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης