ΟΜΙΛΙΑ ΜΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ EURACTIVE ME ΘΕΜΑ:Ενσωμάτωση των ενεργειακών κανόνων της ΕΕ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη