Πράσινο φως για την απελευθέρωση 500 εκατομμυρίων ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Θα ακολουθηθεί η απλουστευμένη διαδικασία - Παρέμβαση της Μαρίας Σπυράκη για να αλλάξει η θέση του ΕΛΚ