ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΠΥΡΑΚΗ ΣΤΟΝ Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ»