Στήριξη και διευκόλυνση στη χρηματοδότηση για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να καταφέρουν να προσλάβουν από έναν ακόμη εργαζόμενο, ζήτησε η Μαρία Σπυράκη στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.