Στη Βουλγαρία συζήτηση με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από Ελλάδα,Βουλγαρία,Τουρκία για διασυνοριακή συνεργασία