Στην Εκδήλωση Απονομής των Βραβείων Αριστείας του ΑΠΘ