Στο Λανθαρότε, τη Βιέννη και το Βερολίνο μίλησα για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για δουλειές που δημιουργεί η σταδιακή απεξάρτηση από τον άνθρακα με τη μετάβαση της Ε.Ε. σε καθαρές μορφές ενέργειας