Στο συνέδριο «Τips 4 Skills: Ενδυνάμωση Δεξιοτήτων»