Συνάντηση με εκπροσώπους της νεολαίας του Ε.Λ.Κ. από όλη την Ευρώπη