Συνάντηση των ευρωβουλευτών της Ν.Δ. με το νέο πρόεδρο του Ε.Λ.Κ.