Συνέντευξη στην εφημερίδα “Λαός” του νομού Ημαθείας